Ing. arch. Tomáš Horský

Autorizovaný architekt ČKA: 4181 (A1)

tomas@horskyarchitekt.cz

gsm | 732 816 171

Práce architekta je pro mě radostí, podněcovanou  novými projekty a pozitivními odezvami.

Věnuji se projektům různých měřítek od  interiérů, designu atypického nábytku přes kompletní návrhy rodinných domů, rekonstrukce, až po větší soubory staveb.

Otevřená komunikace a pozorné naslouchání klientovi v průběhu vzniku celého projektu přináší kvalitní výsledek zohledňující jeho individuální potřeby.

Zajímají mě jednoduchá a funkční řešení, nabízím dostatek zkušeností a schopností dovést projekt do úspěšné realizace.

Jako generální projektant spolupracuji se zkušenými specialisty, navrhujícími technologická zařízení budov, instalace, konstrukce.

Projekty zpracovávám od formulace vlastního zadání s klientem a prvotního konceptu, přes dokumentace  pro územní a stavební řízení až po realizační projekt a autorský dozor.

Po diplomu na pražské Fakultě architektury u prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse jsem v letech 2007 a 2008 pracoval jako architekt v Belfastu v Severním Irsku, kde jsem  navrhoval převážně bytové a individuální domy, ale i veřejné budovy a interiéry. Po návratu do Čech působím nejen v Praze, ale i v jiných místech republiky. Má práce vyústila v několik ocenění jako Stavba roku 2013, 3. místo v soutěži Fasáda roku 2010 nebo nejlepší stánek veletrhu For games 2013, nebo v úspěšnou účast na workshopu Central Group na design domů v zástavbě brownfieldu u Nákladového nádraží Žižkov.